Thursday, February 24, 2011

Frivillig i Sydsudan

I Wau lokalafdeling har jeg arbejdet en del med Røde Halvmånes frivillige koordinator, John Sabah, for at få oprettet et system der hjælper de frivillige til at organisere dem selv og tage mere initiativ og ansvar for det frivillig arbejde de laver i deres lokalsamfund. Det er rart at se at vores arbejde er begyndt at bære frugt:

Et godt eksempel kommer fra landsbyen Udici. Byen blev som de fleste and Sydsudanesiske byer ødelagt og forladt under krigen. Siden 2006 er folk nu begyndt at komme tilbage for at genopbygge deres liv og landsby. Vi har arbejdet de sidste fire år med vores sundhedsprogram i Udici. Som et resultat af vores arbejde her er der nu en gruppe meget aktive frivillige.

Undervisning af de frivillige
Som en del af det nye frivillige system har de frivillige lært at lave deres egen arbejdsplaner. Hvert kvartal planlægger de deres arbejde som ofte fokuserer på forskellige sundhedsrelateret opgaver såsom oplysning til landsbyboere omkring forebyggelse af malaria, HIV/AIDS og diarre og oprydningskampagner i byen.

Gennem brug af arbejdsplan mødes gruppen nu jævnligt og planlægger aktiviteter på baggrund af de behov der er i området. Nogle gange identificerer gruppen behov, der ikke er direkte relateret til sundhed, men så vigtige at de frivillige beslutter sig for at skride til handling. Derfor har gruppen af frivillige i Udici besluttet sig for at gøre en ekstra indsats i en lille landsby ikke langt derfra.

Skolen i Thur-Aluar
I landsbyen Thur-Aluar arbejder tre meget engagerede lærere under hårde kår – skolen har nemlig ingen bygninger. De 75 børn (10 piger, 65 drenge) der følger 1.-4. klasse i skolen modtager undervisningen under et træ – hvor de må flytte sig med solen i løbet af dagen. Røde Halvmånes frivillige følte, at der skulle gøres noget, og i dag står der 4 klasseværelser og et lærerværelse i Thur-Aluar. Alle bygninger er lavet af lokale materialer ved hjælp af initiativ fra de frivillige og arbejdskraft fra frivillige, lærere og forældre.

Børnene i deres nye skole
Alle er glade for dette forholdsvis simple stykke arbejde der gør så stor forskel for den lille landsby: Lærerne føler at deres arbejde er værdsat og nyder de forbedrede arbejdsforhold, børnene er endnu mere motiveret til at gå i skole i deres nye og fine klasselokaler, og de frivillige er glade for at kunne have bidraget til udviklingen i deres lokalområde.
Lærerne udenfor et af de nye klasseværelser
Endelig er jeg og Røde Halvmåne utrolig glade for at se, at de mange timer bag skrivebordet, til møder og i landsbyerne har ført til et nyt frivillige system, der hjælper de frivillige i at lave et aktivt stykke arbejde på baggrund af den viden de har fået fra Røde Halvmåne. Dette system hjælper os til at arbejde bedre sammen og få det bedste frem i os.

Denne lille solstrålehistorie bekræfter endnu engang hvad jeg har oplevet så mange gange gennem det sidste år i Sydsudan. At folk har en utrolig stærk fællesskabsfølelse i de små lokalsamfund, og at alle er interesseret i at bidrage til udviklingen af dette fantastiske land og dets folk, der har lidt så meget gennem årene.

Nu kan man så bare håbe at landets politikere og militærledere vil ligge lige så mange kræfter i at sikre, at freden og udviklingen fortsætter i årene fremover.

De frivillige med vandforsyninger
Og det er noget der er rigelig brug for. På de næste to billeder kan man se vores frivillige i gang med at uddele kopper og vandbeholdere til børnene. Desværre er de tvunget til at drikke af eneste vandkilde i byen – ja, den brune mudderpøl!!!